Wat is Tailgating?

Tailgating, ook bekend als "piggybacking", is een vorm van ongeoorloofde fysieke toegang tot een beveiligde ruimte door simpelweg achter een geautoriseerde persoon aan te lopen. In de context van cybersecurity houdt tailgating in dat een onbevoegd persoon toegang krijgt tot een bedrijfsgebouw, een beveiligde zone of een IT-ruimte door de fysieke beveiligingsmaatregelen te omzeilen.

Waar komt tailgating voor?

Tailgating kan zich voordoen op verschillende locaties, zoals kantoren, datacenters, laboratoria, en andere beveiligde omgevingen waar toegangscontrole essentieel is. Het kan plaatsvinden bij zowel grote bedrijven als kleinere organisaties, en de gevolgen kunnen aanzienlijk zijn, ongeacht de omvang van het bedrijf.

Wanneer vindt het plaats?

Tailgating kan op elk moment voorkomen wanneer er sprake is van een gebrek aan bewustzijn en naleving van fysieke beveiligingsprocedures. Het kan optreden tijdens reguliere kantooruren wanneer werknemers haastig een beveiligde deur openen voor iemand die er niet bij hoort, maar ook buiten de kantooruren wanneer er minder toezicht is.

Hoe vindt tailgating plaats?

Tailgating vindt vaak plaats wanneer een geautoriseerde medewerker een beveiligde toegangsdeur opent en de deur open blijft terwijl een onbevoegde persoon snel naar binnen glipt. Dit kan bewust of onbewust gebeuren, afhankelijk van de intenties en het bewustzijn van de medewerker. In sommige gevallen kan een aanvaller ook proberen te intimideren of de medewerker af te leiden om toegang te verkrijgen.

Waarom is tailgating een bedreiging voor cybersecurity?

Tailgating vormt een ernstige bedreiging voor cybersecurity omdat het de fysieke toegangscontrole omzeilt en onbevoegden in staat stelt toegang te krijgen tot gevoelige informatie, IT-systemen, vertrouwelijke documenten en andere waardevolle bedrijfsmiddelen. Eenmaal binnen kan een aanvaller verschillende schadelijke activiteiten uitvoeren, zoals het stelen van gegevens, het installeren van malware of het saboteren van systemen.

Conclusie Tailgating is een vorm van fysieke beveiligingsinbreuk die een directe bedreiging vormt voor de cybersecurity van bedrijven. Bewustzijn, training en strikte naleving van fysieke beveiligingsprocedures zijn essentieel om deze dreiging te verminderen. Het implementeren van technologieën zoals toegangskaarten, biometrische identificatie en videobewakingssystemen kan helpen om tailgating te voorkomen en de algehele beveiliging te versterken. Het is belangrijk dat bedrijven zich bewust zijn van de risico's die tailgating met zich meebrengt en proactieve maatregelen nemen om hun beveiligingsprotocollen te versterken en te handhaven.

Spreek vandaag nog met onze ethische hackers!
E-mail: info@sectricity.com

Bel: België +32 9 298 05 85 of Nederland +31 85 888 16 44

>> Gratis Offerte <<