GDPR Pentest

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) - in het Engels - de General Data Protection Regulation (GDPR) - bepaalt dat uw IT beveiliging regelmatig moet getest worden om er zeker van te zijn dat alle persoonsgegevens achter slot en grendel zitten. Met andere woorden dat u een pentest moet laten uitvoeren. Onze ethical hackers onderzoeken tijdens een GDPR pentest dan ook minitieus of alle privégevoelige data hackproof is.

Na de test ontvangt u een rapport met aanbevelingen om de zwakke punten in uw netwerk en computersystemen aan te pakken om persoonsgegevens af te schermen. Het kan ook zijn dat we u meteen contacteren om "kritische" fouten direct op te lossen.

Als inbreukrapporten wettelijk verplicht zijn (uiterlijk 72 uur na de hack), dan is het nuttig om alvast het certificaat van een pentest te kunnen voorleggen als bewijs dat u wel degelijk maatregelen hebt genomen.

Nieuwe verplichtingen van de GDPR

  • De verplichte uitvoering van een Privacy Impact Assessment (PIA).
  • De verplichting voor organisaties om een privacybeleid vast te leggen.
  • Documentatieplicht voor persoonsverwerkingen.

Om klanten bij te staan tijdens het GDPR compliance traject bieden we een complete GDPR awareness dienstverlening aan. Als u wil weten welke stappen u nog moet nemen om 100% GDPR compliant te zijn dan kan u een GDPR analyse inplannen met onze GDPR expert.

Spreek vandaag nog met onze ethische hackers!
E-mail: info@sectricity.com

Bel: België +32 9 298 05 85 of Nederland +31 85 888 16 44

>> Gratis Offerte <<