Cyberverzekering

De digitale ontwikkelingen gaan snel en het risico dat je bedrijf verwoestende cyberaanvallen te maken krijgt is groot. Omdat de impact enorm kan zijn kiezen veel bedrijven ervoor om via Sectricity een cyberverzekering te laten afsluiten. Zo wordt je bedrijf beschermd tegen cybercriminaliteit, ransomware, datalekken of andere cyberincidenten. Hiermee verzeker je de digitale datastroom en de continuïteit van je bedrijf. Anno 2020 is een cyberverzekering even vanzelfsprekend als een autoverzekering voor je bedrijfsvoertuigen.

Ook de nieuwe Europese datarichtlijn General Data Protection Regulation (GDPR) of in het Nederlands gewoon Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) kan aanleiding geven tot het afsluiten van een cyberverzekering. Deze wetgeving is vanaf 25 mei 2018 van toepassing en legt strenge normen op voor het behandelen van privédata. Inbreuken hiertegen worden bestraft met hoge boetes, tot 4% van de totale jaaromzet. Dit wordt ook opgevangen in een cyberverzekering.

Voor de prijs hoef je het alvast niet te laten. Zo kan een kleine KMO met minder dan €500.000 omzet reeds voor €400 per jaar een cyberverzekering afsluiten. Hiermee wordt de eigen schade gedekt alsook de burgerlijke aansprakelijkheid tegenover derden. Bij een cyberincident heb je ook een netwerk van experten ter beschikking om de cybercrisis te beheren - zoals in onderstaande afbeelding:

Sectricity cyberverzekering

Technische bijstand

In eerste instantie biedt de verzekering technische bijstand. Als verzekerde kan je dag en nacht bellen naar een noodnummer. Daar krijg je een top-expert aan de lijn. Als er telefonisch geen oplossing kan gevonden worden dan komt er iemand ter plaatse.

Afdekken financiële schade

Als je bedrijf financiële schade oploopt dan ben je verzekerd. Denk maar aan een webshop die het niet meer doet, orderprocessing die stilvalt, een boekhouding die weg is, klantendatabases die weg zijn, etc.

Schade aan derde partijen

De schade aan een derde partij is verzekerd. Zo bijvoorbeeld wanneer er privacygevoelige gegevens gestolen worden en er wordt een aansprakelijkheidsclaim ingediend tegen je bedrijf.

Spreek vandaag nog met onze ethische hackers!
E-mail: info@sectricity.com

Bel: België +32 9 298 05 85 of Nederland +31 85 888 16 44

>> Gratis Offerte <<