Cyberverzekering

De digitale ontwikkelingen gaan snel en het risico dat uw bedrijf met cyberincidenten te maken krijgt is groot. Omdat de impact enorm kan zijn kiezen veel bedrijven ervoor om via Sectricity een cyberverzekering te laten afsluiten. Zo wordt uw bedrijf beschermd tegen cybercriminaliteit, ransomware, datalekken of andere cyberincidenten. Hiermee verzekert u de digitale datastroom en de continuïteit van uw bedrijf. Anno 2018 is een cyberverzekering even vanzelfsprekend als een autoverzekering voor uw bedrijfsvoertuigen.

Ook de nieuwe Europese datarichtlijn General Data Protection Regulation (GDPR) of in het Nederlands gewoon Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) kan aanleiding geven tot het afsluiten van een cyberverzekering. Deze wetgeving is vanaf 25 mei 2018 van toepassing en legt strenge normen op voor het behandelen van privédata. Inbreuken hiertegen worden bestraft met hoge boetes, tot 4% van de totale jaaromzet. Dit wordt ook opgevangen in een cyberverzekering. (GDPR bedrijfsvideo laten maken?)

Voor de prijs hoeft u het alvast niet te laten. Zo kan een kleine KMO met minder dan €500.000 omzet reeds voor €400 per jaar een cyberverzekering afsluiten. Hiermee wordt de eigen schade gedekt alsook de burgerlijke aansprakelijkheid tegenover derden. Bij een cyberincident hebt u ook een netwerk van experten ter beschikking om de cybercrisis te beheren - zoals in onderstaande afbeelding:

cyberverzekering

Technische bijstand

In eerste instantie biedt de verzekering technische bijstand. Als verzekerde kan u dag en nacht bellen naar een noodnummer. Daar krijgt u een top-expert aan de lijn. Als er telefonisch geen oplossing kan gevonden worden dan komt er iemand ter plaatse.

Afdekken financiële schade

Als uw bedrijf financiële schade oploopt dan bent u verzekerd. Denk maar aan een webshop die het niet meer doet, orderprocessing die stilvalt, een boekhouding die weg is, klantendatabases die weg zijn, etc.

Schade aan derde partijen

De schade aan een derde partij is verzekerd. Zo bijvoorbeeld wanneer er privacygevoelige gegevens gestolen worden en er wordt een aansprakelijkheidsclaim ingediend tegen uw bedrijf.

Vrijblijvende offerte aanvragen

Nog niet echt zeker?

Bezoek onze contactpagina of test je kennis, we nemen graag contact met je op!